[TKG16-1140] 弁慶 49仕切り ステムウェアーラック S-49-185-業務用食洗機

[TKG16-1140] 弁慶 49仕切り ステムウェアーラック S-49-185-業務用食洗機