ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เซอลามัต ดาตัง มาเลเซีย (ชุดประชาคมอาเซียนฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1000

เนื้อหาอีบุ๊ค

ประชาคมอาเซียน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ ?ฉบับการ์ตูน? -ประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน -เอกลักษณ์ของชาติและเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ -ภูมิศาสตร์ของประเทศและอาณาเขตติดต่อ -เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง -การศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม