ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโฮมเบเกอรี่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ท๊อฟฟี่เค้ก

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา