ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การทดสอบตลาดและการบริหารหน้าที่ธุรกิจเพื่อนาเครื่องปรุงจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทยใหม่เข้าสู่ตลาด

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา