ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล: กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา