ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การพัฒนานวัตกรรมจากส่วนเหลือทิ้งของมะพร้าว: ใยอาหารผงจากมะพร้าว และวัสดุนาโนเซลลูโลส

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (โรงเรียนการเรือน)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา