ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: The Development of Hidden Markov Model and Multilayer Perceptron to analyze the Cardiovascular Disease Risk Factors

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-02-22 00:00