ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เชิงการแพทย์เพื่อขยายเวลาพักและการมาใช้บริการซ้ำของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ต่างชาติในประเทศไทย

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา