ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาไครเลตที่มีอนุภาคนาโนซิลเวอร์สำหรับผลิตถุงมือลดการแพ้ยางและยับยั้งจุลินทรีย์

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา