ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: Artificial Neural Network for Health Risk Assessment of Cardiovascular Disease of People in the Northern Lower

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (โรงเรียนการเรือน)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา