ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-05-02 01:04
2017-07-10 00:00