ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: แผนกลยุทธ์ของภัตตาคารในการสร้างคุณค่าให้แข็งแกร่งในการประกอบการร้านอาหาร/ภัตตาคารเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (บัณฑิตวิทยาลัย)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา