ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การพัฒนารายการอาหารท้องถิ่นไทยของภัตตาคาร/ร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาพัทยาจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา