ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: แนวทางการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่แการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ประเทศไทย

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (บัณฑิตวิทยาลัย)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา