ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและตราสินค้าของข้าวหอมมะลิโดยใช้ตัวดูดซับกลิ่นและใช้เป็นวัสดุตัวอย่างสำหรับช่วยตัดสินใจของผู้บริโภค ณ จุดขาย

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (โรงเรียนการเรือน)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-03-04 00:00