ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา