ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกกรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา