ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การศึกษามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุโขทัย และ กำแพงเพชร

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา