ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การศึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิลอะโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิพรอพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา