ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การศึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิลอะโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิพรอพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย

หมวดหลัก: ผลงานวิจัย

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา