ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาที่เป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปซูริมิ และการนำไปใช้ประโยชน์

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-02-01 00:00