ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากชาน้ำมันและพืชน้ำมันกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาการจัดการ)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-02-16 00:00