ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การตรวจหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมะหาด

หมวดหลัก: ผลงานการวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

คงเหลือ: 1000

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2016-11-08 23:34
2016-10-26 23:34
2016-10-26 23:34
2016-10-26 23:34