ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: วันสำคัญของไทย

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมวันสำคัญต่างๆ ไว้ให้คนไทยได้ศึกษา และได้รำลึกถึง เพื่อให้เห็นคุณค่า และความหมายของวันต่างๆ นั้นได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อประกอบในการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ครูบาอาจารย์ และผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-02-05 00:00
2017-11-26 00:00
2017-07-22 00:00
2017-06-15 00:00
2017-03-07 00:00
2016-10-30 23:34
2016-10-04 12:09