ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: การส่งเสริมการขาย

ผู้แต่ง: อ.พนิตตา ตันธเนศ/อ.จุฑารัตน์ อาราเม

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554
- หน่วยที่ 1 เปลี่ยนตัวอย่างของการส่งเสริมการขาย
- หน่วยที่ 2 เปลี่ยนตัวอย่างการส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค
- หน่วยที่ 4 เปลี่ยนภาพตัวอย่างการลดราคา เพิ่มตัวย่างภาพการสะสมเพื่อแลกคูปอง
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร + สรุปท้ายหน่วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-05-27 00:00