ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: ภาษาจีน 1

ผู้แต่ง: อ.จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- เนื้อหาเล่มนี้เป็นบทสนทนาที่ใช้คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละบทประกอบด้วยคำศัพท์ บทสนทนา การฝึกทักษะ การเขียนอักษรจีน และมีแบบฝึกหัดเพื่อประเมินผลการเรียน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-03-14 00:00